Početak » Osnovne informacije

Osnovne informacije

Osnovni podaci o školi:

Naziv: Gimnazija u Kruševcu
Adresa: Topličina 1, Kruševac
Matični broj: 07102968
PIB: 100314207

Direktor: Biljana Dačić
Pomoćnici direktora: Snježana Mirčetić, Dubravka Vajić
Sekretar: Nela Bjelanović

Stručni saradnici:

Gordana Anđelković, psiholog
Violeta Đorđević, pedagog
Slađana Rakić, bibliotekar

Dubravka Vajić, bibliotekar

Slađana Žujić, bibliotekar

Lice za zaštitu podataka o ličnosti:

Nela Bjelanović, sekretar škole

Adresa: Topličina br. 1

 

 

gimnazija2

Preuzmite

Arhiva vesti