Почетак » Пројекти

Пројекти

Connecting Classrooms

Пројекат Connecting Classrooms Британског културног центра успоставља партнерства између школа у Србији, Великој Британији и још око 70 земаља. Подржан је од стране Министарства просвете, Републике Србије и Покрајинског секретаријата за образовање. У Србији траје већ две године. Прве године укључило се десет средњих школа, гимназије из Зрењанина, Новог Сада, Сремске Митровице, Бечеја, Панчева, Пирота, Чачка, Београда, Горњег Милановца и Ниша. Ове школске године прикључило се још пет нових школа: гимназије из Крушевца, Ваљева, Власотинца, Карловаца и Ужица. Препорука је да учесници пројекта буду ученици првог и другог разреда гимназија, јер су најближи по узрасту ученицима из партнерских школа.

Британски културни центар је повезао школе из Србије са школама из других земаља. Ради лакше комуникације, све земље учеснице су подељене по групама. Једну групу чине школе из Велике Британије, школе из две земље ЕУ и школе из једне земље која није чланица ЕУ. Наша школа је у групи са Великом Британијом, Немачком и Словачком. Језик комуникације је енглески.

Један од циљева је да оваквим контактом ученици сазнају нешто о другим културама, да боље разумеју и уваже различитости. Ученицима се пружа међународна димензија образовања и припремају се за даљи живот и рад у савременим светским токовима. Деца усавршавају језик, социјалне вештине, развијају тимски рад и мотивацију за активније учешће у заједници. На тај начин, укључују се и преузимају одговорност и за своју будућност.

Пројекат подржава инклузију, односно социјално укључивање особа ометених у развоју. Од ученика и радника школе се очекују конкретне активности и акције које би у самој школи и локалној заједници градиле и шириле атмосферу отворености, толеранције, солидарности и разумевања. Активности треба проширити изван школског дворишта, укључити што више професора, родитеља и чланова локалне заједнице.

Школе које буду укључене у пројекат добиће и материјалну подршку за развој међународних партнерстава и покривање одређених трошкова. Помоћ коју уплацују школама износи 500 фунти и сме се користити искључиво за материјал потребан за радионице, односно активности које школа организује. Након успостављање сарадње са другим школама у Европи, наставници и ђаци ће имати прилику да осмисле и спроведу активности у оквиру своје школе и заједнице. Све те активности се стављају на заједницку Интернет мрезу, на Тњинспаце. Тако партнерске школе добијају информације о нама, а ђаци размењују и коментаришу важна искуства и теме.

Прве године пројекта највећи проблем је био тај што школе из партнерских земља нису активно учествовале на заједничкој друштвеној мрежи. Да би га превазисли ове године су променили концепт. Повезали су по једну школу из партнерских земља, тако да партнерске школе директно остварују контакт, и размењују по 20 питања. Питања постављају ученици својим вршњацима и касније на основу добијених одговора праве презентацију земаља из наше групе. Презентација може да буде у виду зидних новина, филма, есеја, стрипа, колажа, позоришне представе.


Интернест

Посетите нас на Facebook страни
Фама – Историја гласина


 

Преузмите

Архива вести