Početak » Novosti » Uputstva za upis učenika koji su položili prijemne ispite za specijalizovana odeljenja

Uputstva za upis učenika koji su položili prijemne ispite za specijalizovana odeljenja

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

  1. USPEHA NA ZAVRŠNOM ISPITU
  2. OPŠTEG USPEHA OD ŠESTOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
  3. USPEHA NA PRIJEMNOM ISPITU
  • Za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku,  kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.
  • Za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova, tj. po 60 bodova na svakom delu prijemnog ispita (znači najmanje 60 bodova iz engleskog jezika i najmanje 60 bodova iz srpskog jezika).
  • Za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost, kandidat je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz poznavanja opšte kulture.
  1. REZULTATA KOJE SU KANDIDATI POSTIGLI NA TAKMIČENJIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI (republička i međunarodna)

5.TAKOĐE JE POTREBNO POPUNITI LISTU OPREDELJENJA ( ŽELJA), BILO NA PORTALU ELEKTRONSKIM PUTEM, BILO U MATIČNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI, I TOM PRILIKOM, POD BROJEM 1. NA LISTI OPREDELJENJA (ŽELJA) UPISATI NAZIV I ŠIFRU SMERA ZA KOJI JE UČENIK POLOŽIO PRIJEMNI ISPIT.

UPRAVA ŠKOLE

Preuzmite

Arhiva vesti