Почетак » Новости » Недеља програмирања у Гимназији

Недеља програмирања у Гимназији

У недељи програмирања у Гимназији, у организацији Удружења професора информатике Србије и стручног већа рачунарства и информатике, одржано је више радионица.

Радионицу “Научите о Code студију” , реализовала је Бранка Миливојевић, професор математике и рачунарства и информатике. Садржај ове радионице обухватио је: Упознавање са каталогом курсева програмирања и пројектима. Начин избора курсева. Приказ блоковског програмирања, избор објеката, кодирање догађаја.

Након показивања окружења, ученици су пратили упутства и програмирали користећи визуелно, блоковско окружење.

Радионицама је присуствовало 100 ученика друштвено-језичког смера: 70 девојчица и 30 дечака, што је и највећи број ученика који је присуствовао радионицама у недељи програмирања од почетка њеног одржавања у Гимназији Крушевац.

Друга радионица била је “Програмирање у Скречу (Scratch) и Микробиту (micro:bit)”, а њени реализатори су Страхиња Тадић, ученик првог разреда рачунарског одељења, Гордана Максимовић и Наталија Милићевић, професорке рачунарства и информатике.

Ученик Страхиња Тадић је одржао предавање и представио своје радове, игру у Скречу и Микробиту. На овај начин је показао ученицима конкретан резултат, производ, блоковског визуелног програмирања. У оквиру Микробита показао је везу између опреме и визуелног програмирања, померањем и кретањем учесника. Такође представио је концепте Скреча, објекте, догађаје, писање догађаја. Након предавања ученици су уз помоћ наставника покушали у Скречу да направе програме користећи ресурсе  https://scratch.mit.edu/  и https://microbit.org/

На трећој радионици, “Онлајн програмирање”, представљене су платформе за учење програмирања: OnlineJudge, SphereOnlineJudge, Project Euler, Petlja. Приказан је начин евалуирања програмског кода, његова брзина и  колико ресурса рачунара користи. Приказани су начини избора програмског језика, избора програма, односно задатка који се решава, објашњење текста програма, спецификација улаза и излаза и упоређивање са тест примерима.

Ученици су програмирали на програмским језицима које раде у оквиру предмета Рачунарство и информатика пратећи тест примере.

Rеализатори  радионице су Гордана Максимовић и Наталија Милићевић, професорке рачунарства и информатике.

У недељи програмирања у Гимназији Крушевац укупно је учествовало 134 ученика: 80 девојчица и 54 дечака, као и  професори стручног већа Рачунарства и информатике.

Гордана Максимовић, професор рачунарства и информатике

 

Преузмите

Архива вести