Почетак » Новости » ВАЖНО  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

ВАЖНО  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

Упис ученика у први разред се може обавити на један од следећа два начина:

 1. Непосредно у школи – уторак , 2.07.2024.год и среда, 3.07.2024.године, од 8.00 до 15.00 
 1. Електронским путем ( после првог и после другог уписног круга)– уторак -субота , од 2.07.2024. године у 8 часова до 6.07.2024. године до 15 ч, на порталу Моја средња школа
 1. Уколико се одлучите за упис непосредно у школи, потребно је да знате следеће:

Упис је 2. и  3. јула 2024. године од 8.00 до 15.00  у холу Гимназије.

Потребно је да донесете читко попуњену пријаву за упис( купујете је у књижари), за коју су смернице следеће:

* Поље: Који страни језик ученик наставља да учи ?

1)  Енглески језик    ( Први страни језик )

2) Језик који је учен у основној школи као други страни језик

*  Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања

* Поље: Изборни програми за које се определио ученик

Важи за друштвено- језички и природно-математички смер:

Навести два изборна програма за које се ученик определио од понуђена четири.

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

1.Језик,медији и култура

 1. Појединац, група и друштво
 2. Уметност и дизајн

4 .  Здравље и спорт

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде >>> Изборни програми )

* Поље НАПОМЕНА:

1 .Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак унети у ово поље.

2 . Убележити – контакт телефон родитеља/старатеља , уколико ученик мора да промени групу због немогућности организовања наставе  ( не важи за специјализована одељења); e-mail адресу  родитеља/старатеља , уколико је потребно неке информације овим путем да Вам пошаљемо

 

 1. Уколико се одлучите за упис електронским путем , смернице су :

*  Поља Изборни програм 1

  Изборни програм 2

( важи за друштвено-језички и природно-математички смер)

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

 1. Језик,медији и култура
 2. Појединац, група и друштво
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде>>> Изборни програми)

Од ова понуђена четири програма, ученик бира два која жели да похађа у првом разреду уписивањем у поље Изборни програм 1 и Изборни програм 2 кроз падајући мени.

Сва остала поља попуњавати како у електронској пријави стоји, водећи рачуна да се ниједно поље не прескочи, и обратити пажњу на:

 • Први страни језик : енглески језик
 • Други страни језик је језик који је учен у основној школи као други страни језик
 • Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања ( поље: Изборни предмет)

* поље НАПОМЕНА

–  Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак се уноси у ово поље.

–  Убележити – контакт телефонродитеља/старатеља , уколико ученик мора да промени групу због немогућности организовања наставе  ( не важи за специјализована одељења); e-mail адресу  родитеља/старатеља , уколико је потребно неке информације овим путем да Вам пошаљемо

 

Такође, овде родитељ уноси било који други податак који сматра важним за упис.

 

 

Преузмите

Архива вести