Почетак » Новости » Важно обавештење за родитеље будућих првака

Важно обавештење за родитеље будућих првака

Упис ученика у први разред се може обавити на један од следећа два начина:

 1. Непосредно у школи – понедељак , 7.2021.год и уторак, 13.7.2021.године, од 8.00 до 15.00
 1. Електронским путем ( после првог и после другог уписног круга)– понедељак -недеља , од 7.2021.године у 8 часова до 18.7.2021. године у 24ч, на порталу Моја средња школа
 1. Уколико се одлучите за упис непосредно у школи, потребно је да знате следеће:

Упис је 12. и  13.јула  од 8.00 до 15.00  у холу Гимназије.

Потребно је да донесете читко попуњену пријаву за упис  ( купујете је у књижари) , за коју су смернице следеће:

* Поље: Који страни језик ученик наставља да учи ?

1)  Енглески језик    ( Први страни језик )

2) Језик који је учен у основној школи као други страни језик

*  Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања

* Поље: Изборни програми за које се определио ученик

Важи за друштвено- језички и природно-математички смер:

Навести два изборна програма за које се ученик определио од понуђена четири.

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

 1. Језик,медији и култура
 2. Појединац, група и друштво
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде >>>информатор о изборним програмима

* Поље НАПОМЕНА:

1 .Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак унети у ово поље.

2 . Убележити – контакт телефон родитеља/старатеља , уколико ученик мора да промени групу због немогућности организовања наставе  ( не важи за специјализована одељења)

e-mail адресу  родитеља/старатеља , уколико је потребно неке информације овим путем да Вам пошаљемо

– Приликом доласка у школу, придржавати се свих прописаних мера за заштиту од КОВИД 19 ( маске, растојање….)

 

 1. Уколико се одлучите за упис електронским путем , смернице су :

*  Поља    Изборни програм 1

                   Изборни програм 2

( важи за друштвено-језички и природно-математички смер)

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

 1. Језик,медији и култура
 2. Појединац, група и друштво
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде >>>информатор о изборним програмима

Од ова понуђена четири програма, ученик бира два која жели да похађа у првом разреду уписивањем у поље Изборни програм 1 и Изборни програм 2 кроз падајући мени.

Сва остала поља попуњавати како у електронској пријави стоји, водећи рачуна да се ниједно поље не прескочи, и обратити пажњу на:

 • Први страни језик : енглески језик
 • Други страни језик је језик који је учен у основној школи као други страни језик
 • Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања (поље: изборни предмет)

 

* поље НАПОМЕНА:

–  Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак се уноси у ово поље.

–  Убележити – контакт телефон родитеља/старатеља , уколико ученик мора да промени групу због немогућности организовања наставе  ( не важи за специјализована одељења)

e-mail адресу  родитеља/старатеља , уколико је потребно неке информације овим путем да Вам пошаљемо

Такође, овде родитељ уноси било који други податак који сматра важним за упис.

 

 

Преузмите

Архива вести