Почетак » Распоред просторија

Распоред просторија

IIsprat
II спрат

Isprat
I спрат

prizemlje
приземље

Р.бр.

П р о с т о р и ј е

(и други простори)

Број просторија

Површина

m2

Укупна

површина m2

1. Учионице

18

62

1054

2. Кабинети

13

62

806

3. Лабораторије

2

60

120

4. Просторије за припрему наставе

8

18,25

146

5. Сала за физичко васпитање

1

300

300

6. Библиотека

1

60

60

7. Канцеларија директора

1

40

40

8. Канцеларија помоћника директора

1

20

20

9. Канцеларија секретара

1

20

20

10. Наставничка канцеларија

1

100

100

11. Канцеларија педагога и психолога

2

36

36

12. Канцеларија рачуноводства

1

20

20

13. Канцеларија домара

1

19

19

14. Архива

1

10

10

15. Подстаница за грејање

1

40

40

16. Клуб за наставнике и ученике

1

100

100

17. Припрема за наставу рачунарства и информатике

1

6

6

18. Комуникације

1

1100

1100

19. Санитарије

8

17

119

20. Просторија за помоћне раднике

1

6

6

21. Спремишта (таван)

1

2000

2000

22. Школско двориште

1

1200

1200

23. Нова спортска сала

1

800

800

Укупно

70

8122

 

Преузмите

Архива вести