Početak » Smenski rad

Smenski rad

Broj i vreme rada smena

Smena Raspored razreda po mesecima
IX X XI XII I II III IV V VI
I I, III II, IV I, III II, IV I, III I, III II, IV I, III II, IV I, III
II II, IV I, III II, IV I, III II, IV II, IV I, III II, IV I, III II, IV
početni dan 1.IX 4.X 1.XI 29.XI 17.I 1.II 28.II 4.IV 4.V 30.V

Preuzmite

Arhiva vesti