Početak » Novosti » Javni poziv za učesnike u projektu “Mladi preduzetnici u srednjoj školi”

Javni poziv za učesnike u projektu “Mladi preduzetnici u srednjoj školi”

Javni poziv

za učesnike u projektu Mladi preduzetnici u srednjoj školi, otvoren za sve nastavnike zaposlene u Gimnaziji u Kruševcu

Poštovane kolege,

Obraćamo Vam se sa pozivom da učestvujete u međunarodnom projektu  strateškog partnerstva Mladi preduzetnici u srednjoj školi, koji se odvija uz podršku Erazmus+ programa Evropske unije. Cilj projekta je razvijanje i usvajanje preduzetničkog načina razmišljanja kod učenika srednjih škola kroz obučavanje nastavnika za primenu svrsishodnih metoda i pristupa. Projekat je nastao kao odgovor rastućoj potrebi razvoja preduzetničkog načina razmišljanja i veština kod mladih, a u skladu je i sa reformom obrazovanja  u Srbiji. Više informacija možete pronaći na sajtu projekta  yesssproject.eu.

Tri izabrana nastavnika – trenera prisustvovaće petodnevnoj obuci od 18. do 24. juna 2020. u Sofiji (Bugarska), a zatim će, tokom dvodnevne obuke 29. i 30. juna 2020, preneti stečena znanja grupi od devetoro izabranih nastavnika naše škole. Svaki od devetoro nastavnika primeniće stečena znanja tokom naredne školske godine i preneti svoja zapažanja drugim kolegama. Svi izabrani nastavnici će učestvovati u informisanju javnosti, na dve nacionalne radionice, u pilot–fazi pripreme priručnika za nastavnike, kao i u primeni i širenju projekta. Pored besplatne obuke, učesnici će dobiti i sertifikate o učešću u međunarodnom projektu, unaprediće i razviti sopstvene kompetencije i samopouzdanje i steći pozitivno iskustvo u saradnji sa kolegama iz inostranstva.

Svi učesnici treba da:

— budu aktivni u svom radu i zainteresovani za ovakav vid saradnje, usavršavanja i timskog rada;

— koriste IKT u radu i komunikaciji;

— učestvuju u svim aktivnostima koje su predviđene projektom;

— blagovremeno podnose izveštaje o svojim aktivnostima u projektu;

Nastavnici treneri (ostali nastavnici poželjno) treba da

— govore engleski jezik (B1 nivo);

— imaju iskustva u držanju obuka i seminara;

— imaju iskustva u saradnji sa kolegama i školama iz inostranstva.

Svi zainteresovani nastavnici mogu se prijaviti slanjem svoje biografije i motivacionog pisma do 23. februara 2020. godine na mejl afilipovic.gimks@gmail.com. Potrebno je naglasiti da li se prijavljujete za nastavnika trenera ili za nastavnike učesnike.

Ako Vam je potrebno više informacija o projektu, slobodno nam se obratite.

Hvala na saradnji!

Biljana Dačić, direktor,

Aleksandra Filipović, koordinator projekta,

Stanislava Arsić, član projektnog tima,

Sanja Stanković, član projektnog tima

Preuzmite

Arhiva vesti