Početak » KVIS » Predstavljanje Vojne akademije

Predstavljanje Vojne akademije

U petak, 4. Marta, Gimnaziju je posetio tim za promociju Vojne akademije iz Beograda. Članovi tima, komandir voda P. Ilić i dvoje kadeta (kadetkinja Jovanović i kadet Marković), predstavili su učenicima studije na Vojnoj akademiji u Beogradu.

Pre svega, oni su učenike upoznali sa propozicijama Konkursa za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju Univerziteta odbrane u Beogradu. Konkurs traje od 15. februara do 31. marta ove godine, a uslovi konkursa, način konkurisanja, selekcija kandidata i merila za rangiranje kandidata detaljno su navedeni u dokumentu na sajtu Ministarstva odbrane Republike Srbije (link https://www.mod.gov.rs/cir/18374/konkurs-za-upis-u-vojnu-akademiju-18374).

Potporučnik Ilić je učenicima govorio o organizaciji studija na Akademiji, ali i o načinu života studenata u takvim uslovima. O rasporedu učenja, vannastavnih aktivnosti i slobodnog vremena govorili su nešto više kadetkinja Jovanović i kadet Marković. Govoreći o „životu“ na akademiji, oni su se dotakli tema obuke, marševa, terena, ali i tzv. kategorisanja studenata i privilegija u skladu sa tim ( oni koji su u kategoriji sa prosekom ocena 9 i više nemaju vremenska ograničenja izlazaka u grad, tj. slobodni su sve do prvih zajedničkih jutarnjih dužnosti).

Učenike su interesovale pojedinosti o upisu, na primer da li su u lošijoj poziciji oni koji ne dolaze na Akademiju iz srednje vojne škole, odnosno vojne gimnazije. Kadeti su im odgovorili da se te razlike vrlo brzo prevaziđu ukoliko se obaveze shvate ozbiljno. Najviše pitanja odnosilo se na studije vojnog vazduhoplovstva, tako da je ovaj susret potrajao i duže od planiranog, iako je odziv učenika bio neočekivano mali.

Za one koji su zainteresovani da studiraju neki od studijskih programa na Vojnoj akademiji najbolje je da detaljne informacije potraže na sajtu Akademije (http://www.va.mod.gov.rs) i u već pomenutom Konkursu na sajtu Ministarstva odbrane. U svakom slučaju bio je ovo jedan prijatan i koristan susret između sadašnjih i možda budućih kadeta.

Preuzmite

Arhiva vesti