Početak » Novosti » U susret maturi, preko Slovenije

U susret maturi, preko Slovenije

Osmočlani tim Gimnazije u Kruševcu boravio je od 4. do 11. marta 2018. u Sloveniji, u poseti Drugoj mariborskoj gimnaziji, u okviru projekta „U susret maturi“.

Cilj posete je upoznavanje sa slovenačkim modelom nacionalne velike mature radi pripreme za novi tip mature koji će se primenjivati u gimnazijama u Srbiji od školske 2020/21. godine. Projekat finansira Evropska unija u okviru programa Erazmus +, a autori su članovi projektnog tima Gimnazije u Kruševcu.

Direktor Druge mariborske gimnazije Ivan Lorenčić objasnio je učesnicima projekta kako se razvijao model mature u Sloveniji tokom prethodnih dvadesetak godina, kako su on i drugi autori tog modela prevazilazili probleme na koje su nailazili, a Mateja Krumpak, koordinatorka mature, pojasnila je koji zakoni i pravilnici stoje u osnovi celog procesa, kao i redosled organizacionih koraka.

Tokom posete, gostujući profesori pratili su pripreme za maturu i prisustvovali probnoj maturi, držali časove, razmenjivali iskustva, zapažanja i utiske iz nastavne prakse, upoznavali se sa kulturom Slovenije obilazeći umetničke i geografske znamenitosti zemlje i posećujući kulturna dešavanja u organizaciji Druge mariborske gimnazije (Engleski studentski teatar i Teatar Gnozis).

Svoje zaključke podeliće sa kolegama na sastancima aktiva, sednici nastavničkog veća i na predavanju u Centru za stručno usavršavanje.

Stanislava Arsić, prof.

Tekst na engleskom možete preuzeti ovde >>>Project

Odabrane fotografije tokom ove posete:

 

Upis u računarsko odeljenje

Arhiva vesti
Bivši gimnazijalci...
U godini jubileja predstavljamo bivše učenike Gimnazije:

GIMNAZIJALCI


Gimnazija na YouTube...
GIMNAZIJA NA YouTube

Preuzmite

Bezbedan Internet

Sajt našeg učenika, Mihajla Šumakovića, koji sadrži brojne savete kako se zaštiti na internetu, aktuelne teme i probleme na svetski povezanoj mreži računara
bezbedaninternet.netai.net