Početak » Novosti » Pravila ponašanja u toku normalizacije uslova za vreme epidemije

Pravila ponašanja u toku normalizacije uslova za vreme epidemije

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA I ZAPOSLENIH u toku normalizacije uslova za vreme epidemije COVlD-19

Zabranjeno je da se učenici i zaposleni zadržavaju u toaletima, dvorištu i školskoj zgradi pre i nakon realizovnih nastavnih obaveza.

Potrebno je da odeljenjske starešine obaveste učenike da u školi poštuju mere zaštite i da nose zaštitnu opremu, masku i rukavice.

Obavezno je korišćenje sredstava za dezinfekciju i češće pranje ruku.

Aktivnosti učenika  treba da budu organizovane u malim grupama prema rasporedu poštovanja mera zaštite od COVID-19, da se međusobni kontakt različitih grupa maksimalno izbegava, kao i susreti u hodnicima, dvorištima i toaletima.

Obavezan je fizički razmak od dva metra u svakom smeru u zatvorenom prostoru i dvorištu škole između nastavnika i učenika škole.

Svi zaposleni u školi moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta i nos, kao i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70 % alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

Svi zaposleni obavezno moraju da odmah po ulasku u objekat škole dezinfikuju sopstvene mobilne telefone. Lične stvari, torbe se odlažu u zbornicu i ne unose u prostor u kome su učenici. Podsećati učenike na mere zaštite i prevencije.

Zaposleni i učenici ne smeju da ulaze u prostor učionica i kabineta pre nego što se izvrši dezinfekcija prostora, a u skladu sa instrukcijama direktora škole. Prihvat i upućivanje učenika će se vršiti dnevno prema rasporedu koji će koordinirati dežurni nastavnici, o čemu će se voditi evidencija na dnevnom nivou (za učenike i zaposlene).

Svi zaposleni treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba/simptoma koji mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVlD-19 (povišena telesna temperatura, kašalj, kratkoće daha. otežano disanje. gubitak čula ukusa i mirisa) odmah preduzmu mere izolacije, jave se direktoru i udalje se sa posla, potom se jave izabranom lekaru u domu zdravlja po proceduri koja važi za sve građane sa sumnjom na COVlD-19 i da do potvrde da su zdravi ne dolaze na posao.

Arhiva vesti
Bivši gimnazijalci...
U godini jubileja predstavljamo bivše učenike Gimnazije:

GIMNAZIJALCI


Gimnazija na YouTube...
GIMNAZIJA NA YouTube

Preuzmite