Почетак » Новости » Важно обавештење за родитеље будућих првака

Важно обавештење за родитеље будућих првака

Упис ученика у први разред се може обавити на један од следећа два начина:

 1. Непосредно у школи (четвртак, 14. 7. 2022. и петак, 15. 7. 2022.  од 8.00 до 15.00 часова)

     2.Електронским путем на порталу Моја средња школа www.mojasrednjaskola.gov.rs

Уколико се одлучите за упис непосредно у школи, потребно је да знате следеће:

Упис је 14. и  15. јула  од 8.00 до 15.00  у холу Гимназије.

Потребно је да донесете читко попуњену пријаву за упис (купујете је у књижари), за коју су смернице следеће:

*Поље: Који страни језик ученик наставља да учи ?

1) Енглески језик    ( Први страни језик )

2) Језик који је учен у основној школи као други страни језик

 

*  Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања

* Поље: Изборни програми за које се определио ученик

Важи за друштвено- језички и природно-математички смер:

Навести два изборна програма за које се ученик определио од понуђена четири.

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

 1. Језик, медији и култура
 2. Појединац, група и друштво
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде http://gimnazija.org.rs/wp-content/uploads/2021/07/informator-o-izbornim-programima.pdf)

 

* Поље НАПОМЕНА:

1 .Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак унети у ово поље.

2 . Убележити:

контакт телефон родитеља/старатеља , уколико ученик мора да промени групу због немогућности организовања наставе  (не важи за специјализована одељења)

e-mail адресу  родитеља/старатеља , уколико је потребно неке информације овим путем да Вам пошаљемо

 

 1. Уколико се одлучите за упис електронским путем , смернице су :

*  Поља Изборни програм 1, Изборни програм 2

( важи за друштвено-језички и природно-математички смер)

Гимназија нуди следећа четири изборна програма:

 1. Језик, медији и култура
 2. Појединац, група и друштво
 3. Уметност и дизајн
 4. Здравље и спорт

(детаљније о ова четири програма можете прочитати овде http://gimnazija.org.rs/wp-content/uploads/2021/07/informator-o-izbornim-programima.pdf)

Од ова понуђена четири програма, ученик бира два која жели да похађа у првом разреду уписивањем у поље Изборни програм 1 и Изборни програм 2 кроз падајући мени.

Сва остала поља попуњавати како у електронској пријави стоји, водећи рачуна да се ниједно поље не прескочи, и обратити пажњу на:

 • Први страни језик : енглески језик
 • Други страни језик је језик који је учен у основној школи као други страни језик
 • Обавезно попунити поље о избору верске наставе или грађанског васпитања ( поље: Изборни предмет)

* поље НАПОМЕНА

–  Уколико ученик има брата или сестру близанца, тај податак се уноси у ово поље.

–  Убележити:

контакт телефон родитеља/старатеља , уколико ученик мора да промени групу због немогућности организовања наставе  ( не важи за специјализована одељења)

e-mail адресу  родитеља/старатеља , уколико је потребно неке информације овим путем да Вам пошаљемо

Такође, овде родитељ уноси било који други податак који сматра важним за упис.

Секретаријат школе

Преузмите

Архива вести