Početak » Biblioteka » Tekstualne i neke druge poruke

Tekstualne i neke druge poruke

Knjižni fond biblioteke Gimnazije u Kruševcu se kontinuirano bogati novim naslovima. Načini su dvojaki : kupovinom na Sajmu knjiga  i donacijama . Ove nedelje školska biblioteka je na dar dobila 309 monografskih publikacija, a velikodušni darivalac  je  Biljana Jakovljević, pukovnik u penziji, inače bivši đak kruševačke Gimnazije.

 

 

 „ Tog dana  na kontrolnom tornju bilo je postavljeno mnoštvo raznih instrumenata. Ubrzo je pistom zaurlao avion. Stojanki se uputila samo jedna osoba. Probni pilot joj je dugo nešto objašnjavao, gestikulirao rukama. I pilot i „slušalac“ bili su potpukovnici. Samo, ovaj drugi potpukovnik je bila – žena….“  Ovako glasi početni pasus novinarskog članka o gospođi Biljani Jakovljević, u to vreme drugarici. Tih godina nije baš bilo uobičajeno prisustvo žena u armiji, naročito na tako visokim pozicijama, ali je Biljana bila jedna od njih. Maštala je o vojnom pozivu od đačkih i devojačkih dana u Kruševcu, pa je najpre upisala Višu vojnu medicinsku školu ( pri VMA) i postala medicinska sestra i vojni službenik „sedme klase“. 1959. godine nastavlja dalje, dobija indeks vanrednog studenta pravnog fakulteta i uporedo sa napornim dužnostima instrumentarke u hirurškoj sali, beskrajnih operacija, dežurstava na kojima „nisi smeo ni da sedneš“, polaže ispit za ispitom i postaje diplomirani pravnik.

Tek nakon četiri  godine  od diplomiranja počinje da stažira u vojnom sudu, vojnom pravobranilaštvu, tužilaštvu… Najsrećniji trenutak se dešava 1967. godine, kada je prevedena u aktivne oficire JNA.

Pored ostalih dužnosti, bila je i sekretar Vojnog disciplinskog suda pri RV i PVO, major pravne službe , sudija i advokat.  „ Bilo je i besanih noći – veli Biljana – naročito kada se donosi odluka, čvrsta , vojnička, ali i odluka iz ubeđenja, duboko ljudska.“  Ovoj hrabroj i istrajnoj ženi, od samog početka život baš i nije bio naklonjen  (teški porodični uslovi u kojima je odrastala), ali je Biljana ujedno i dokaz, i putokaz mladima,  da ukoliko znate šta hoćete u životu, ne postoji prepreka koju ne možete savladati snagom volje, upornošću i samodisciplinom.

I nije zaboravila svoje gimnazijske dane,  pa je sa 86 godina odlučila da daruje knjige biblioteci škole koja joj je bila jedna od stepenica ka profesionalnom uspehu. Biblioteka Gimnazije u Kruševcu zahvalna joj je na ovom daru.

Dubravka Vajić, prof.

Preuzmite

Arhiva vesti